Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

[MAXIMUM_COMPARE_PRODUCTS]

Produse
Cosul
meu
Contul
meu
Produse

Termeni si conditii

1. Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

Termenii și conditiile de utilizare a site-ului ne ajută să evităm unele neînțelegeri și confuzii. Vă rugăm să țineți cont de ele în momentul în care doriți să lansați o comandă.
Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor și serviciilor prezentate pe site implică acceptarea acestor termeni și condiții.
Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Teremenii si Conditiile, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu DHS FITNESS, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.
DHS FITNESS își rezerva dreptul de a modifica acești termeni și condiții, precum și a structurii site-ului, fără o notifica utilizatorii și fără a preciza motivele.

Definitii
Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse și/sau servicii comercializate de către DHS Fitness, prin intermediul Site-ului. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:
Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează, în orice mod, Site-ul.
Cumpărătorul – orice persoană fizică sau juridica care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale,
Vânzătorul – DHS Fitness.
Comanda – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către DHS Fitness.
Produs - orice bun comercializat de către DHS Fitness pe acest Site, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
Serviciu – orice serviciu comercializat de DHS Fitness pe acest Site, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează să fie prestat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
Contract – contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și DHS Fitness, la momentul confirmării de către DHS Fitness, a Comenzii transmise de către Cumpărător.

2. Informatii generale despre produse
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse DHS FITNESS distribuite în România (Europa). Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea.
DHS FITNESS îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice ale produselor, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea DHS FITNESS, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

3. Documente contractuale
Prin plasarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul nostru, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează activitatea.
Comanda are în componență următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreună cu datele de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;
b. Observațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
În cazul în care comanda este confirmată de către Vânzător, acest lucru va implica acceptarea completă a termenilor Comenzii de către Cumpărător. Acceptarea comenzii de către Cumpărător este finalizată prin confirmare verbală (telefonică) și/sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră o comandă neconfirmată ca având valoare unui Contract în nici un moment.

4. Informatiile privind comenzile online
DHS Fitness ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, DHS Fitness va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care DHS Fitness constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda plasata sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.
Trebuie să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe site oferă o experienţă diferită de cea din magazinul/magazinele DHS Fitness.
În special, va aducem la cunostinta faptul că:
- culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe site, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului;
- dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Site, de aceea, trebuie sa se aiba in vedere că, este responsabilitatea clientului / utilizatorului/ cumparatorului să verifice ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;
- fotografiile şi imaginile de pe Site au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului sau să contactați DHS Fitness.
Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca DHS Fitness să nu poată livra Comanda. De asemenea, DHS Fitness își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a DHS Fitness față de client/utilizator/cumparator este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;
DHS Fitness depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată,.
Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de DHS Fitness (pe site, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz.
Nu toate Produsele şi promoțiile valabile pe Site vor fi disponibile în magazinele DHS Fitness. Preţurile practicate pe Site pot fi diferite de cele aplicate în magazinele DHS Fitness. Pentru a afla prețul exact al Produselor vă rugăm să contactati DHS Fitness. DHS Fitness își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.
Nu este permisă utilizarea acestui Site în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.
Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest Site.
DHS Fitness, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Site, nu garantează ca acesta, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți Site-ul pe riscul propriu, DHS Fitness nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. DHS Fitness nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii. Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.
DHS Fitness își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe Site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.
Orice link-uri către alte Site-uri sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Site sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar DHS Fitness nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor Site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor Site-uri.
DHS Fitness are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. DHS Fitness nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către DHS Fitness, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de DHS Fitness.
DHS Fitness va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site-ul www.dhsfitness.ro , în conformitate cu Politica de confidențialitate prevazuta la cap. 7. Cu toate acestea, este responsabilitatea clientului/utilizatorului/cumparatorului să se asigure că informațiile privind contul creat pe Site rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor clientul/utilizatorul/cumparatorului este de acord sa informeze DHS Fitness în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

5. Extinderea obligațiilor vânzătorului
a. Vânzătorul va face tot posibilul (profesional și tehnic) pentru a atinge rezultatul prevăzut în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului prezintă un caracter informativ și pot fi modificate de către acesta fără o notificare prealabilă. De asemenea, din considerente obiective, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face tot posibilul pentru a prezenta informațiile corect, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.
c. Produsule beneficiază 24 de luni garanție pe întreaga gamă, cu excepția articolelor textile a căror garanție este de 30 de zile.

Condiții de pierdere a garanției:
- lipsa facturii originale/bonului fiscal însoțit de certificatul de garanție
- nerespectarea instrucțiunilor precizate în manualul de utilizare de către cumpărător și/sau a condițiilor de transport, utilizare, întreținere, instalare
- intervenții efectuate de către persoane neautorizate în perioada de garanție
- prezentarea produsului într-o stare igienică improprie sau incomplet
Garanție nu se acordă pentru defecțiuni sau deteriorări provocate de accidente, folosirea necorespunzătoare/neglijente, suprasolicitări și pentru consumabile (roți, tapiserie, alte piese din plastic), uzurii normale.
Nu reprezintă motiv de reclamație:
- zgârieturile, care sunt deteriorări normale și nu reprezintă motiv de reclamație.
- decolorarea materialelor prin expunerea îndelungată la soare, transpirație, ștergeri și spălări dese.
În cazul în care un produs este returnat fără un motiv întemeiat sau dacă nu au fost citite și urmate instrucțiunile oferite pe site sau odată cu produsul, returnarea va fi considerată neconformă și prelucrată ca atare.

6.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială (DPI)
Vizitatorul/Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va descarca/utiliza continutul magazinului online DHS Fitness, imagini, descrieri, elemente grafice, și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. Numele site-ului precum și siglele sunt mărci înregistrate în proprietatea DHS Fitness și nu pot fi preluate, copiate sau folosite de către alte persoane.
Modelele produselor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.
Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de produse care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la DHS FITNESS, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

7. Confidențialitate – publicitate
În calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului, DHS FITNESS se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea oricaror date solicitate in vederea plasarii comenzii.
Orice declarație publică, comunicat de presă, articol de promovare online/offline nu va fi dezvăluită către alte terțe părți de către Cumpărător cu privire la comandă fără un acord scris în prealabil, al Vânzătorului.

8. Termene/penalități
Comenzile se pot plasa oricând dar perioada de procesare este de luni până vineri între orele 9-16. În cazul nerespectării termenelor de livrare și/sau pornire a comenzii, Vânzătorul se obligă să anunțe Cumpărătorul de noul termenul estimat de finalizare a livrării. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturare sau, se va comunica un nou termen de onorare a comenzii.

9. Facturare – Plăți
În comandă este specificat prețul, modalitatea de plată și termenul de plată. Factura pentru bunurile livrate este emisă de Vânzător către Cumpărător, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

10. Riscuri și responsabilități
A. Livrare

Bunurile comandate pe site-ul DHS Fitness sunt livrate prin sistem de curierat. În cazul comenzilor care nu depășesc 200 de lei, tarifarea transportului se face după greutatea coletului după cum urmează:
• 0-5 kg - 18 RON
• 5-15 kg - 24 RON
• 15-30 kg - 36 RON
• 30-50 kg - 48 RON
• 50-70 kg - 72 RON
• 70-100 kg - 96 RON
Transportul este gratuit pentru comenzi mai mari de 200 de lei.
Prețurile produselor afișate pe Site exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale pe care le-a selectat cumparatorul.
Imaginile au caracter exemplificativ, produsele pot să difere de acestea în ceea ce privește culoarea, aspectul etc, în astfel de situații clientului ii se va aduce la cunoștiință înainte de a i se trimite comanda și se va trimite numai cu acceptul acestuia dacă produsul prezintă schimbări față de cel aflat pe site. Caracteristicile și stocul produselor prezentate pe site se pot schimba fără o notificare prealabilă. Comenzile neconfirmate telefonic vor fi anulate.
Livrarea produselor comandate pe site se face după ce comanda a fost confirmată telefonic  de către unul din agenții noștri.
Vânzătorul poate realiza promoții și oferte speciale în ceea ce privește prețul și livrarea produselor comandate. Secțiunea „Știri și Noutăți” de pe site, canalul de socializare Facebook va conține aceste informații. De asemenea și telefonic în momentul în care se confirmă o comandă de către un reprezentant DHS Fitness pentru confirmarea comenzii.

B. Returnarea produselor
Daca va gânditi sa returnati produsul, nu îl utilizati! Nu puteti utiliza produsele pe care le-ati primit. Dreptul de returnare există pentru a vă permite să examinați produsul așa cum ați face-o într-un magazin, nu pentru a vă oferi utilizare gratuită.
Se recomandă evitarea utilizării și montării produsului dacă acesta nu corespunde cerințelor Cumpărătorului. Vă rugăm să ne contactați în termen de 24 de ore de la primirea coletului, prin telefon sau e-mail pentru stabilirea condițiilor de retur.
Aveți dreptul de a denunța unilateral contractual la distanță, în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Conform legilor în vigoare.
Produsul returnat trebuie să fie în condiții perfecte, inclusiv ambalajul, și să nu prezinte urme de uzură. Clientul suportă cheltuielile de returnare în acest caz, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în termen de 14 zile lucrătoare. Dacă produsul returnat este deteriorat sau prezintă semne clare de utilizare și nu poate fi vândut ca și produs nou ne rezervăm dreptul de a refuza produsul conform clauzelor și condițiilor prevazute în OG nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanță.
În cele din urmă, clientul/utilizatorul/ cumparatorul este responsabil pentru ambalarea articolul (returnat) astfel încât să nu existe nici un risc de deteriorare pe durata transportului.

11. Acceptare
Atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă se va face acceptarea. Cumpărătorul se obligă să reclame neconformități ale specificațiilor tehnice sau cantitative prin e-mail sau telephonic. Soluționarea eventualelor reclamații se va realiza în maxim 7 zile lucrătoare prin înlocuirea produselor sau restituirea sumei plătite de Cumpărător, doar dacă reclamațiile sunt intemeiate cu documente justificative.

12. Garanții
DHS Fitness garantează că produsele livrate sunt originale, sigilate, și sunt însoțite de factură fiscală și chitanță. Produsele beneficiază de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. În cazul produselor vândute și livrate de DHS Fitness, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către DHS Fitness.
În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul se reclamă defect telefonic sau via e-mail; instrucțiunile de returnare ale produsului defect, cu certificat de garanție vă vor fi furnizate de către reprezentatul DHS Fitness care va prelua apelul. Repararea produselor va fi direcționată către un centru autorizat de producător, care va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării problemelor.

13. Transferul proprietății
În momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului și livrarea (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului) în locația indicată în comandă Proprietatea asupra produselor este transferată.  Curierul nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletului/coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării contravalorii bunurilor.

14.Răspundere
Vânzătorul, ca rezultat al îndeplinirii a oricărei obligați conform comenzii nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi, și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi raspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale ce țin de executarea Comenzii. Produsele conțin taxa EEE și este semnalată în manual de asemenea compania este înregistrată în Registrul de punere pe piață a echimpamentelor electrice și electronice.
Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, DHS Fitness, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.
Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de DHS Fitness, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru

15. Forță majoră
Bilateral părțile nu vor fi făcute răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, sau a celor prevăzute în Termeni și Condiții dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.
Astfel, nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. Legea aplicabilă – jurisdicția
Contractul precum și acești Termeni și Condiții se supun legii române. Eventualele dispute sau litigii între părți se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanța judecătoreșcă competentă de la sediul DHS Fitness (judetul Hunedoara).

17. Diverse
Părțile din contract sunt considerați contractanți independenți și niciunei părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract au aplicabilitate doar în cazul comenzilor pe www.dhsfitness.ro Proprietarii își rezervă drepturile de a modifica termenii și condițiile de utilizare pe site.

CONTACT

DHS Fitness, precum și brandurile pe care le comercializeazăm aparțin
S.C. LINK FIT SPORT S.R.L.
CUI:   RO36795943
ORC:  J20/1206/2016
RO30 RZBR 0000 0600 1909 0229 - Raiffeisen Bank, Agentia Santuhalm
RO40 TREZ 3665 069X XX01 2878 - Trezoreria Deva

Ne găsești la adresa: 

Str. Sântuhalm nr. 35A, corp B,
Deva, România.
E-mail: office@dhsfitness.ro
Telefon: +40728285831


Pentru probleme de service, garanție și asistență după cumpărare:
E-mail: service@dhsfitness.ro
Telefon: +40728285914

Disponibilitate: de luni până vineri, între orele 08-16.

Despre noi
Suntem compania Link Fit Sport si facem parte din grupul DHS, brand prezent in Romania inca din anul 1999 si in Europa din anul 2003. Pentru ca dorim sa ne dedicam fiecarei grupe de clienti ai nostri, am decis sa ne impartim activitatea pe fiecare tip de articole in parte, astfel a luat nastere rebrenduirea diviziei de fitness DHS.
Prin noul brand DHS Fitness, nu prezentam doar un alt nume, ci si o alta imagine, o alta calitate, o alta viziune si un nou concept!
Voința este o deprindere!
înregistrează-te

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.

Pentru a vă transmite prin email informații cu privire la noile produse si serviciile noastre vă rugăm să completați câmpul de mai jos:

Alege limba:
powered by teamshare
© Copyright 2018 DHS Fitness
designed by headstart.ro
-5%
Banda de alergat DHS 1431
Cod produs 327143160
stoc suficient
"> Pret vechi 1.699,00 Lei (-5%)
1.614,05 Lei
Pret vechi 1.699,00 Lei (-5%)
stoc suficient
-6%
Banda de alergat DHS 8451
Cod produs 327845160
stoc suficient
"> Pret vechi 2.329,00 Lei (-6%)
2.189,26 Lei
Pret vechi 2.329,00 Lei (-6%)
stoc suficient
-9%
Banda de alergat DHS 9520
Cod produs 327952060
stoc suficient
"> Pret vechi 4.534,99 Lei (-9%)
4.126,84 Lei
Pret vechi 4.534,99 Lei (-9%)
stoc suficient
Trotineta Barbati (copii/adulti)
Cod produs 328018030
stoc suficient
245,00 Lei
stoc suficient
NOU
Trotineta electrica E-Jack A
Cod produs 328200220
stoc suficient
1.798,99 Lei
stoc suficient
Trotineta Femei (copii/adulti)
Cod produs 328018020
stoc lipsa
245,00 Lei
stoc lipsa
Hoverboard DHS 1005 Travel Star
Cod produs 327100565
stoc suficient
1.049,00 Lei
stoc suficient
Hoverboard DHS 1006 Travel Star
Cod produs 327100630
stoc suficient
1.049,00 Lei
stoc suficient
Hoverboard DHS 1007 Travel Star
Cod produs 327100720
stoc limitat
1.049,00 Lei
stoc limitat
-17%
NOU
Bicicleta fitness magnetica DHS 2301
Cod produs 327230160
stoc suficient
"> Pret vechi 595,00 Lei (-17%)
493,85 Lei
Pret vechi 595,00 Lei (-17%)
stoc suficient
-9%
NOU
Bicicleta fitness multifunctionala DHS 3802
Cod produs 327380260
stoc suficient
"> Pret vechi 725,00 Lei (-9%)
659,75 Lei
Pret vechi 725,00 Lei (-9%)
stoc suficient
-20%
Bicicleta fitness profesionala DHS 2919
Cod produs 327291960
stoc limitat
"> Pret vechi 4.639,00 Lei (-20%)
3.711,20 Lei
Pret vechi 4.639,00 Lei (-20%)
stoc limitat
-20%
NOU
Bicicleta Spin Bike DHS 2912
Cod produs 3262912
stoc suficient
"> Pret vechi 1.174,99 Lei (-20%)
939,99 Lei
Pret vechi 1.174,99 Lei (-20%)
stoc suficient
-18%
Aparat antrenament abdomen DHS 7150 model 2017
Cod produs 327715060
stoc suficient
"> Pret vechi 698,99 Lei (-18%)
573,17 Lei
Pret vechi 698,99 Lei (-18%)
stoc suficient
-26%
Banca abdomene curbata DHS 6101
Cod produs 3206101
stoc suficient
"> Pret vechi 305,00 Lei (-26%)
225,70 Lei
Pret vechi 305,00 Lei (-26%)
stoc suficient
-21%
Banca abdomene dreapta DHS 6102
Cod produs 3206102
stoc suficient
"> Pret vechi 190,00 Lei (-21%)
150,10 Lei
Pret vechi 190,00 Lei (-21%)
stoc suficient
-9%
NOU
Banca de abdomene multifunctionala DHS 6309
Cod produs 327630960
stoc suficient
"> Pret vechi 635,00 Lei (-9%)
577,85 Lei
Pret vechi 635,00 Lei (-9%)
stoc suficient
-9%
NOU
Aparat vibromasaj DHS 5302
Cod produs 327530260
stoc suficient
"> Pret vechi 865,00 Lei (-9%)
787,15 Lei
Pret vechi 865,00 Lei (-9%)
stoc suficient
-23%
Ministepper DHS 5306
Cod produs 3205306
stoc suficient
"> Pret vechi 230,00 Lei (-23%)
177,10 Lei
Pret vechi 230,00 Lei (-23%)
stoc suficient
Bandaj neopren glezna L-XL
Cod produs 5275131NS50L
stoc limitat
23,00 Lei
stoc limitat
Covoras yoga PVC
Cod produs 5275474MT
stoc lipsa
61,00 Lei
stoc lipsa
Greutati maini/picioare 2x1.5 kg
Cod produs 5275816WC
stoc limitat
66,00 Lei
stoc limitat
Sistem antrenament TRX
Cod produs 5270875CP69
stoc limitat
150,00 Lei
stoc limitat
Minge fitness masaj 65 cm
Cod produs 5271766EG2
stoc limitat
100,00 Lei
stoc limitat
Minge gimnastica 65 cm
Cod produs 5271766EG
stoc limitat
78,00 Lei
stoc limitat
Minge gimnastica pentru sarit 55 cm
Cod produs 5271762EG63
stoc limitat
72,99 Lei
stoc limitat
Minge GimnasticaPVC 75cm
Cod produs 5OL960057
stoc suficient
82,00 Lei
stoc suficient
Disc bara 20 kg
Cod produs 527POP620KG
stoc limitat
326,00 Lei
stoc limitat
Gantera 10 kg
Cod produs 527DBSN10
stoc limitat
144,00 Lei
stoc limitat
Gantera vinyl 2 kg
Cod produs 527VDB032
stoc limitat
36,00 Lei
stoc limitat
Set greutati burete 2x0.5 kg
Cod produs 5272709PR60
stoc limitat
58,00 Lei
stoc limitat
NOU
Fileu tenis de masa DONIC CLASSIC
Cod produs 808-306
stoc limitat
64,00 Lei
stoc limitat
Husa paleta de tenis DONIC CLASSIC
Cod produs 527818504
stoc limitat
48,00 Lei
stoc limitat
Mingi tenis de masa DONIC JADE Alb
Cod produs 618-080
stoc limitat
19,00 Lei
stoc limitat
Set DONIC APPELGREN 300-2 Palete+3 Mingi
Cod produs 527788417
stoc limitat
76,01 Lei
stoc limitat
NOU
Minge baschet SPORTER BLACK
Cod produs 527RBBC03
stoc limitat
42,00 Lei
stoc limitat
Minge fotbal cauciuc FBC03
Cod produs 527FBC03
stoc limitat
30,00 Lei
stoc limitat
NOU
Minge fotbal Mitre Vandis
Cod produs 527BB105W
stoc limitat
143,00 Lei
stoc limitat
Minge playground M8.5
Cod produs 527PGC01
stoc limitat
30,00 Lei
stoc limitat

Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro - Linie telefonica la tarif normal: 021-9551.